رویش “نهال” در دانشگاه هنر

سرویس فرهنگی پایتخت ، به گزارش روابط عمومی جشنواره “نهال” سیزدهمین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه”نهال” باحمایت دانشگاه هنر، توسط دانشجویان سینما دانشکده سینماو تئاتر این دانشگاه برگزار می شود.
جشنواره نهال در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه نویسی و عکس و پوستر فیلم برگزار خواهد شد.
همچنین بخش فیلم کوتاه در این جشنواره شامل موضوعات مستند، داستانی، تجربی، انیمیشن و سال اولی ها خواهد بود.
از نکات قابل توجه درباره سیزدهمین دوره این جشنواره قرار دادن بخش بین الملل به عنوان بخش غیررقابتی این جشنواره است.

گوشی

مجله اتومبیل