کاخ “سعدآباد” تعطیل شد

کاخ “سعدآباد” تعطیل شد
روابط عمومی مجموعه سعدآباد اعلام کرده به دلیل حضور میهمانان عالی رتبه نهاد ریاست جمهوری در قسمت حافظیه سعدآباد، این مجموعه در روز های جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۳ تا ۱۵ مرداد ماه تعطیل است.

کاخ “سعدآباد” تعطیل شد

روابط عمومی مجموعه سعدآباد اعلام کرده به دلیل حضور میهمانان عالی رتبه نهاد ریاست جمهوری در قسمت حافظیه سعدآباد، این مجموعه در روز های جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۳ تا ۱۵ مرداد ماه تعطیل است.
کاخ “سعدآباد” تعطیل شد