“روسیه”: اصلاح سازمان ملل باید مبتنی بر تفکر و رضایت عمومی باشد

“روسیه”: اصلاح سازمان ملل باید مبتنی بر تفکر و رضایت عمومی باشد
خبرگزاری میزان- سفیر روسیه در سازمان ملل از دبیرکل این نهاد خواست در بررسی پیشنهادهایی که در راستای اصلاح سازمان صورت می گیرد ۲ اصل تفکر و جلب موافقت همه اعضا را رعایت کند.

“روسیه”: اصلاح سازمان ملل باید مبتنی بر تفکر و رضایت عمومی باشد

خبرگزاری میزان- سفیر روسیه در سازمان ملل از دبیرکل این نهاد خواست در بررسی پیشنهادهایی که در راستای اصلاح سازمان صورت می گیرد ۲ اصل تفکر و جلب موافقت همه اعضا را رعایت کند.
“روسیه”: اصلاح سازمان ملل باید مبتنی بر تفکر و رضایت عمومی باشد