“روسیه” از قطعنامه علیه ایران و سوریه حمایت نکرد

“روسیه” از قطعنامه علیه ایران و سوریه حمایت نکرد
خبرگزاری میزان- روسیه از قطعنامه های کمیته اختصاصی مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران و سوریه که این دو کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده، حمایت نکرد و آن را تلاشی برای اعمال فشار بر تهران و دمشق ارزیابی کرد.

“روسیه” از قطعنامه علیه ایران و سوریه حمایت نکرد

خبرگزاری میزان- روسیه از قطعنامه های کمیته اختصاصی مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران و سوریه که این دو کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده، حمایت نکرد و آن را تلاشی برای اعمال فشار بر تهران و دمشق ارزیابی کرد.
“روسیه” از قطعنامه علیه ایران و سوریه حمایت نکرد