اعلام آمادگی استاندار خوزستان برای کمک به درمان “هانیه”

اعلام آمادگی استاندار خوزستان برای کمک به درمان “هانیه”
خوزستان آنلاین – استاندار خوزستان برای کمک به درمان “هانیه”، دختر 13 ساله کرمانشاهی اعلام آمادگی کرد.
شهاب رزمی، مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان در تماس با خبرنگار ایسنا – منطقه خوزستان، اعلام کرد: دکتر شریعتی، استاندار خوزستان بخشی از هزینه های درمان “هانیه”، دختر 13 ساله کرمانشاهی را تقبل می کند.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان برای انتقال هانیه به اصفهان و درمان وی اعلام آمادگی کرده بود.
انتهای پیام

اعلام آمادگی استاندار خوزستان برای کمک به درمان “هانیه”

خوزستان آنلاین – استاندار خوزستان برای کمک به درمان “هانیه”، دختر 13 ساله کرمانشاهی اعلام آمادگی کرد.
شهاب رزمی، مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان در تماس با خبرنگار ایسنا – منطقه خوزستان، اعلام کرد: دکتر شریعتی، استاندار خوزستان بخشی از هزینه های درمان “هانیه”، دختر 13 ساله کرمانشاهی را تقبل می کند.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان برای انتقال هانیه به اصفهان و درمان وی اعلام آمادگی کرده بود.
انتهای پیام
اعلام آمادگی استاندار خوزستان برای کمک به درمان “هانیه”