دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه پنجم “جشنواره ملی قرآن و عترت”

دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه پنجم “جشنواره ملی قرآن و عترت”
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ مرحله نهایی سی و دومین “جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور” ۶ الی ۸ آذر در محل “حوزه هنری تهران” برگزار شد.
گفتنی است: دانشگاه علوم پزشکی بابل با کسب ۱۸ امتیاز توانست رتبه پنجم این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه پنجم “جشنواره ملی قرآن و عترت”

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ مرحله نهایی سی و دومین “جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور” ۶ الی ۸ آذر در محل “حوزه هنری تهران” برگزار شد.
گفتنی است: دانشگاه علوم پزشکی بابل با کسب ۱۸ امتیاز توانست رتبه پنجم این جشنواره را به خود اختصاص دهد.
دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه پنجم “جشنواره ملی قرآن و عترت”