موافق “درمان رایگان” نیستم

موافق “درمان رایگان” نیستم
وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم پرهیز از انجام کارهای نمایشی، گفت: من موافق درمان رایگان حداقل در حوزه دندانپزشکی و بیماری هایی به جز بیماری های صعب العلاج نیستم؛ چراکه نباید مردم را تشویق کنیم تا از خود مراقبت نکنند.
به گزارش “همدان نیوز”، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در نشست مسئولین دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: ما افتخار می کنیم که خدمات دندانپزشکی در ایران هم تراز با کشورهای پیشرفته رشد کرده و به فناوری و مهارت کافی دست پیدا کرده است. یکی از خدماتی که ایرانیان مقیم خارج برای دریافت به کشور مراجعه می کنند، خدمات دندان پزشکی است.
وی ادامه داد: شرایط در زمینه عدالت و دسترشی به خدمات دندانپزشکی مناسب نیست. بیمه ها به دلایلی همچمون کمبود منابع عمومی نمی توانند از این خدمات حمایت داشته باشند. خود مردم هم بهداشت دندان را رعایت نمی کنند. البته با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اقدامات خوبی در زمینه درمان پوسیدگی های دندانی دانش آموزان انجام شده و طی این مدت بیش از ۴۰ میلیون خدمت برای پیشگیری از پوسیدگی و آسیب های دیگر به مقطع سنی کمتر از ۱۴ …

موافق “درمان رایگان” نیستم

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم پرهیز از انجام کارهای نمایشی، گفت: من موافق درمان رایگان حداقل در حوزه دندانپزشکی و بیماری هایی به جز بیماری های صعب العلاج نیستم؛ چراکه نباید مردم را تشویق کنیم تا از خود مراقبت نکنند.
به گزارش “همدان نیوز”، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در نشست مسئولین دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: ما افتخار می کنیم که خدمات دندانپزشکی در ایران هم تراز با کشورهای پیشرفته رشد کرده و به فناوری و مهارت کافی دست پیدا کرده است. یکی از خدماتی که ایرانیان مقیم خارج برای دریافت به کشور مراجعه می کنند، خدمات دندان پزشکی است.
وی ادامه داد: شرایط در زمینه عدالت و دسترشی به خدمات دندانپزشکی مناسب نیست. بیمه ها به دلایلی همچمون کمبود منابع عمومی نمی توانند از این خدمات حمایت داشته باشند. خود مردم هم بهداشت دندان را رعایت نمی کنند. البته با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اقدامات خوبی در زمینه درمان پوسیدگی های دندانی دانش آموزان انجام شده و طی این مدت بیش از ۴۰ میلیون خدمت برای پیشگیری از پوسیدگی و آسیب های دیگر به مقطع سنی کمتر از ۱۴ …
موافق “درمان رایگان” نیستم