“مجریگری در ادامه کار بازیگری است”

“مجریگری در ادامه کار بازیگری است”
در سینما و تلویزیون ایران خیلی از اهالی پزشکی به عنوان بازیگر در سال های قبل و بعد از پیروزی انقلاب حضور داشته اند که البته یکی از ثابت قدم ترین این افراد در عرصه بازیگری، دکتر امید روحانی پزشک عمومی و متخصص بیهوشی اتاق عمل است.
او متخصص ایفای نقش های دکتر در مجموعه های پزشکی است و آخرین حضورش در نقش پزشک سریال «نوار زرد »بود که یکی از آثار موفق پلیسی تلویزیون در سال های اخیر بوده است. روحانی در این سریال در نقش یک پزشک کالبدشکافی اجساد که فیلسوف مآب هم هست بازی می کند.
روحانی از میانسالی وارد کار بازیگری شده است. او در آثاری نظیر دایره زنگی، مرد هزار چهره، ساختمان پزشکان، باد و شقایق، میکس، کارگران مشغول کارند، مینای شهر خاموش، پل چوبی، نارنجی پوش و زندگی خصوصی آقا و خانم میم، سن پترزبورگ، دزد و پلیس، راه طولانی، حبیب، زمین انسان ها، زنده به گور یک داستان واقعی به بازی پرداخته و با هنرمندانی مثل داریوش مهرجویی، حسن فتحی، مانی حقیقی، ابوالحسن داوودی و سعید آقاخانی همکاری کرده است. روحانی بازیگری است که توانایی ایفای نقش های جدی و طنز را توامان دارد.
با او درباره تجربیات کاری ا …

“مجریگری در ادامه کار بازیگری است”

در سینما و تلویزیون ایران خیلی از اهالی پزشکی به عنوان بازیگر در سال های قبل و بعد از پیروزی انقلاب حضور داشته اند که البته یکی از ثابت قدم ترین این افراد در عرصه بازیگری، دکتر امید روحانی پزشک عمومی و متخصص بیهوشی اتاق عمل است.
او متخصص ایفای نقش های دکتر در مجموعه های پزشکی است و آخرین حضورش در نقش پزشک سریال «نوار زرد »بود که یکی از آثار موفق پلیسی تلویزیون در سال های اخیر بوده است. روحانی در این سریال در نقش یک پزشک کالبدشکافی اجساد که فیلسوف مآب هم هست بازی می کند.
روحانی از میانسالی وارد کار بازیگری شده است. او در آثاری نظیر دایره زنگی، مرد هزار چهره، ساختمان پزشکان، باد و شقایق، میکس، کارگران مشغول کارند، مینای شهر خاموش، پل چوبی، نارنجی پوش و زندگی خصوصی آقا و خانم میم، سن پترزبورگ، دزد و پلیس، راه طولانی، حبیب، زمین انسان ها، زنده به گور یک داستان واقعی به بازی پرداخته و با هنرمندانی مثل داریوش مهرجویی، حسن فتحی، مانی حقیقی، ابوالحسن داوودی و سعید آقاخانی همکاری کرده است. روحانی بازیگری است که توانایی ایفای نقش های جدی و طنز را توامان دارد.
با او درباره تجربیات کاری ا …
“مجریگری در ادامه کار بازیگری است”