رونمایی از کامیون “FVZ ایسوزو” همزمان با سالگرد تولد گروه بهمن

رونمایی از کامیون “FVZ ایسوزو” همزمان با سالگرد تولد گروه بهمن
کامیون جدید 26 تن FVZایسوزو، همزمان با 16 بهمن ،سالگرد 66 سالگی این مجموعه از سوی بهمن دیزل در هتل المپیک تهران رونمایی شد.

رونمایی از کامیون “FVZ ایسوزو” همزمان با سالگرد تولد گروه بهمن

کامیون جدید 26 تن FVZایسوزو، همزمان با 16 بهمن ،سالگرد 66 سالگی این مجموعه از سوی بهمن دیزل در هتل المپیک تهران رونمایی شد.
رونمایی از کامیون “FVZ ایسوزو” همزمان با سالگرد تولد گروه بهمن