“ملت” در پنجمین روز فیلم فجر تحت تاثیر 3 نشست

“ملت” در پنجمین روز فیلم فجر تحت تاثیر 3 نشست
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه ها در حالی به پایان رسید که نشست های پرسش و پاسخ ها بیشتر با حاشیه همراه شد.
روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه سه فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» هومن سیدی، «امپراتور جهنم » پرویز شیخ طادی و «عرق سرد» سهیل بیرقی نمایش داده شد و در میان آن ها فیلم هومن سیدی با بیشترین تحسین و فیلم شیخ طادی با بیشترین انتقاد روبرو شد.
«مغزهای کوچک زنگ زده» اولین فیلم روز پنجم جشنواره بود که زندگی یک خانواده حاشیه نشین را روایت می کرد که فرزندانش بچه های بی سرپرست را از کودکی بزرگ می کردند تا همگی در تولید و توزیع مواد مخدر کار کنند. 
این فیلم اگر چه تلخی ها و سیاهی ها و خشونت زیادی را نشان می داد و حتی ادبیات گفتاری شخصیت ها نیز خشن بود، به گفته کارگردانش با امید به پایان می رسد.
یکی از صحنه های متاثرکننده این فیلم لحظه کشتن دختر خانواده توسط برادرش بود که به شدت فیلم “خانه پدری” را به یاد می آورد ولی هومن سیدی گفت با وجود اینکه می داند چنین صحنه ای در آن فیلم هست اما هنوز آن را ندیده و مطمئن است که عیاری صحنه ای شاهکار را خلق کرده است.
نوید محمدزاده بازیگر این فیلم …

“ملت” در پنجمین روز فیلم فجر تحت تاثیر 3 نشست

پنجمین روز جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه ها در حالی به پایان رسید که نشست های پرسش و پاسخ ها بیشتر با حاشیه همراه شد.
روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه سه فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» هومن سیدی، «امپراتور جهنم » پرویز شیخ طادی و «عرق سرد» سهیل بیرقی نمایش داده شد و در میان آن ها فیلم هومن سیدی با بیشترین تحسین و فیلم شیخ طادی با بیشترین انتقاد روبرو شد.
«مغزهای کوچک زنگ زده» اولین فیلم روز پنجم جشنواره بود که زندگی یک خانواده حاشیه نشین را روایت می کرد که فرزندانش بچه های بی سرپرست را از کودکی بزرگ می کردند تا همگی در تولید و توزیع مواد مخدر کار کنند. 
این فیلم اگر چه تلخی ها و سیاهی ها و خشونت زیادی را نشان می داد و حتی ادبیات گفتاری شخصیت ها نیز خشن بود، به گفته کارگردانش با امید به پایان می رسد.
یکی از صحنه های متاثرکننده این فیلم لحظه کشتن دختر خانواده توسط برادرش بود که به شدت فیلم “خانه پدری” را به یاد می آورد ولی هومن سیدی گفت با وجود اینکه می داند چنین صحنه ای در آن فیلم هست اما هنوز آن را ندیده و مطمئن است که عیاری صحنه ای شاهکار را خلق کرده است.
نوید محمدزاده بازیگر این فیلم …
“ملت” در پنجمین روز فیلم فجر تحت تاثیر 3 نشست