عبور”آیینه بغل”از مرز 17میلیارد تومان!

عبور”آیینه بغل”از مرز 17میلیارد تومان!
منوچهر هادی کارگردان فیلم سینمایی آیینه بغل درباره فروش این فیلم در اینستاگرامش پستی منتشر کرد.

عبور”آیینه بغل”از مرز 17میلیارد تومان!

منوچهر هادی کارگردان فیلم سینمایی آیینه بغل درباره فروش این فیلم در اینستاگرامش پستی منتشر کرد.
عبور”آیینه بغل”از مرز 17میلیارد تومان!