یک فعال محیط زیست “بادرود”: کاهش شدید منابع آب ” بادرود” نگران کننده است/ خشکی بیشتر قنوات

یک فعال محیط زیست “بادرود”: کاهش شدید منابع آب ” بادرود” نگران کننده است/ خشکی بیشتر قنوات
یک پژوهشگر و فعال محیط زیست در بادرود با بیان اینکه کاهش شدید آب های زیر زمینی در این منطقه بسیار نگران کننده است، گفت: حفر بی رویه چاه های عمیق و توسعه سطح زیر کشت در چند دهه اخیر عامل اصلی این معضل است.
حسن معینی بادی در گفتگو با کسب فردا- اظهارکرد: رشته کوه کرکس از کوه های اردستان تا کاشان کشیده شده و چند زنجیره دارد که طول این رشته کوه ۲۰۰ کیلومتر و عرض آن حدود ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر است.
وی با اشاره به وجود بیش از بیست رشته قنات در حوالی کوه های کرکس، افزود: تقریبا اکثر روستاهای منطقه بادرود و روستاهای بخش کویرات آران و بیدگل از این رشته کوه سرچشمه می گرفتند و در حال حاضر سایر قنوات به جز دو تا چهار رشته قنات، به دلیل پایین رفتن آب های زیر زمینی خشک شده اند.
این پژوهشگر تاکیدکرد: به دلیل کشت بی رویه صیفی مانند طالبی،گرمک، خیار و ذرت به صورت غرقابی در طول سی ساله اخیر سطح آب بسیار افت کرده و بخش زیادی از زمین های سطح کشت تبدیل به اراضی بایر شده ، باغات تمام از بین رفته و شاهد تخریب محیط زیست هستیم.
معینی بادی بیان اینکه در اوایل انقلاب از چاه هایی با عمق ۶۰ متری آب برداشت …

یک فعال محیط زیست “بادرود”: کاهش شدید منابع آب ” بادرود” نگران کننده است/ خشکی بیشتر قنوات

یک پژوهشگر و فعال محیط زیست در بادرود با بیان اینکه کاهش شدید آب های زیر زمینی در این منطقه بسیار نگران کننده است، گفت: حفر بی رویه چاه های عمیق و توسعه سطح زیر کشت در چند دهه اخیر عامل اصلی این معضل است.
حسن معینی بادی در گفتگو با کسب فردا- اظهارکرد: رشته کوه کرکس از کوه های اردستان تا کاشان کشیده شده و چند زنجیره دارد که طول این رشته کوه ۲۰۰ کیلومتر و عرض آن حدود ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر است.
وی با اشاره به وجود بیش از بیست رشته قنات در حوالی کوه های کرکس، افزود: تقریبا اکثر روستاهای منطقه بادرود و روستاهای بخش کویرات آران و بیدگل از این رشته کوه سرچشمه می گرفتند و در حال حاضر سایر قنوات به جز دو تا چهار رشته قنات، به دلیل پایین رفتن آب های زیر زمینی خشک شده اند.
این پژوهشگر تاکیدکرد: به دلیل کشت بی رویه صیفی مانند طالبی،گرمک، خیار و ذرت به صورت غرقابی در طول سی ساله اخیر سطح آب بسیار افت کرده و بخش زیادی از زمین های سطح کشت تبدیل به اراضی بایر شده ، باغات تمام از بین رفته و شاهد تخریب محیط زیست هستیم.
معینی بادی بیان اینکه در اوایل انقلاب از چاه هایی با عمق ۶۰ متری آب برداشت …
یک فعال محیط زیست “بادرود”: کاهش شدید منابع آب ” بادرود” نگران کننده است/ خشکی بیشتر قنوات