پلنگ “تپال شاهرود” در روز حیات وحش آفتابی شد

پلنگ “تپال شاهرود” در روز حیات وحش آفتابی شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود از مشاهده و فیلمبرداری از یک قلاده پلنگ در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود خبر داد.

پلنگ “تپال شاهرود” در روز حیات وحش آفتابی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود از مشاهده و فیلمبرداری از یک قلاده پلنگ در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود خبر داد.
پلنگ “تپال شاهرود” در روز حیات وحش آفتابی شد