جواب تاریخی “مجری اسکار” 2018 به ترامپ! (+عکس)

جواب تاریخی “مجری اسکار” 2018 به ترامپ! (+عکس)
عصر ایران؛ نهال موسوی – بعد از اعلام اینکه تماشای “مراسم اسکار” امسال با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ مواجه شده و این کمترین آمار تماشای اسکار در طول تاریخ بود، دونالد ترامپ در توئیتی بااشاره به این قضیه، به طنز از نبود ستاره گفت، متن توئیت ترامپ:
«پائین ترین رتبه» اسکار در تاریخ، مشکل این است که دیگر ستاره نداریم. بجز رئیس جمهورتان(شوخی کردم، البته).
چهار ساعت بعد از این توئیت “جیمی کیمل” کمدین معروف و مجری مراسم اسکار امسال، در توئیتی، با بازی با همان ترکیب کلمات بکار رفته در توئیت ترامپ«پائین ترین رتبه» (lowest rated) و «در تاریخ» (in HISTORY)، جواب او را داد:
ممنون! «پائین ترین رتبه» رئیس جمهور در تاریخ.

جواب تاریخی “مجری اسکار” 2018 به ترامپ! (+عکس)

عصر ایران؛ نهال موسوی – بعد از اعلام اینکه تماشای “مراسم اسکار” امسال با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ مواجه شده و این کمترین آمار تماشای اسکار در طول تاریخ بود، دونالد ترامپ در توئیتی بااشاره به این قضیه، به طنز از نبود ستاره گفت، متن توئیت ترامپ:
«پائین ترین رتبه» اسکار در تاریخ، مشکل این است که دیگر ستاره نداریم. بجز رئیس جمهورتان(شوخی کردم، البته).
چهار ساعت بعد از این توئیت “جیمی کیمل” کمدین معروف و مجری مراسم اسکار امسال، در توئیتی، با بازی با همان ترکیب کلمات بکار رفته در توئیت ترامپ«پائین ترین رتبه» (lowest rated) و «در تاریخ» (in HISTORY)، جواب او را داد:
ممنون! «پائین ترین رتبه» رئیس جمهور در تاریخ.
جواب تاریخی “مجری اسکار” 2018 به ترامپ! (+عکس)