افشاگری کتایون ریاحی از پشت پرده “دورهمی” و برخورد تندش با مهران مدیری

افشاگری کتایون ریاحی از پشت پرده “دورهمی” و برخورد تندش با مهران مدیری
کتایون ریاحی از جزییات حضورش در “دورهمی” گفت و بیان کرد که سخنانش در این برنامه انتقادی بوده است.
ایران آرت: کتایون ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در برنامه «دورهمی» و خلف وعده پخش برنامه و اینکه فقط به دلیل ویژه برنامه میلاد حضرت فاطمه (س) و روز مادر به شبکه نسیم رفته بود، بیان کرد: زمانی که از من برای حضور در برنامه دعوت شد از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نبودم و از طرفی تمایلی هم نداشتم که به تلویزیون بروم اما اصرار زیادی شد که به «دورهمی» بروم.
وی درباره تمایل نداشتن برای حضور در تلویزیون عنوان کرد: چند ماه پیش هم برای حضور در برنامه ای به شبکه نسیم رفتم ولی در مورد موضوعی از طرف شبکه، خلف وعده شد و این بدسابقگی باعث شد که با خود شرط کنم دیگر به تلویزیون نروم.
ریاحی اضافه کرد: با این حال اصرار بسیاری شد که به این برنامه بروم و علیرغم اینکه شرایط خوبی نداشتم تنها دلیلی که باعث شد حضور در برنامه را بپذیرم این بود که ویژه برنامه به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) ضبط می شد پس به دلیل این نام و به خاطر زنان سرزمینم به «دورهمی» رفتم.
هیچ کس دیگر هم باور نمی کند که جلوی …

افشاگری کتایون ریاحی از پشت پرده “دورهمی” و برخورد تندش با مهران مدیری

کتایون ریاحی از جزییات حضورش در “دورهمی” گفت و بیان کرد که سخنانش در این برنامه انتقادی بوده است.
ایران آرت: کتایون ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در برنامه «دورهمی» و خلف وعده پخش برنامه و اینکه فقط به دلیل ویژه برنامه میلاد حضرت فاطمه (س) و روز مادر به شبکه نسیم رفته بود، بیان کرد: زمانی که از من برای حضور در برنامه دعوت شد از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نبودم و از طرفی تمایلی هم نداشتم که به تلویزیون بروم اما اصرار زیادی شد که به «دورهمی» بروم.
وی درباره تمایل نداشتن برای حضور در تلویزیون عنوان کرد: چند ماه پیش هم برای حضور در برنامه ای به شبکه نسیم رفتم ولی در مورد موضوعی از طرف شبکه، خلف وعده شد و این بدسابقگی باعث شد که با خود شرط کنم دیگر به تلویزیون نروم.
ریاحی اضافه کرد: با این حال اصرار بسیاری شد که به این برنامه بروم و علیرغم اینکه شرایط خوبی نداشتم تنها دلیلی که باعث شد حضور در برنامه را بپذیرم این بود که ویژه برنامه به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) ضبط می شد پس به دلیل این نام و به خاطر زنان سرزمینم به «دورهمی» رفتم.
هیچ کس دیگر هم باور نمی کند که جلوی …
افشاگری کتایون ریاحی از پشت پرده “دورهمی” و برخورد تندش با مهران مدیری