عکس/ “لوون هفتوان” درگذشت

عکس/ “لوون هفتوان” درگذشت
لوون هفتوان بازیگر سینما و تئاتر ایرانی ـ ارمنی درگذشت.

عکس/ “لوون هفتوان” درگذشت

لوون هفتوان بازیگر سینما و تئاتر ایرانی ـ ارمنی درگذشت.
عکس/ “لوون هفتوان” درگذشت