عوامل فیلم «اتاق تاریک» در ششمین روز جشنواره فیلم فجر / 18 بهمن 96

عوامل فیلم «اتاق تاریک» در ششمین روز جشنواره فیلم فجر / 18 بهمن 96

عوامل فیلم «اتاق تاریک» در ششمین روز جشنواره فیلم فجر / 18 بهمن 96

عوامل فیلم «اتاق تاریک» در ششمین روز جشنواره فیلم فجر / 18 بهمن 96

تیتر روزنامه های جهان روز سه شنبه 17/ 11 /96

تیتر روزنامه های جهان روز سه شنبه 17/ 11 /96
الحیات چاپ لندن: اردوغان برای اولین بار در واتیکان با پاپ دیدار کرد

تیتر روزنامه های جهان روز سه شنبه 17/ 11 /96

الحیات چاپ لندن: اردوغان برای اولین بار در واتیکان با پاپ دیدار کرد
تیتر روزنامه های جهان روز سه شنبه 17/ 11 /96