رای روحانی در سال 96 رویش خواهد داشت

رای روحانی در سال 96 رویش خواهد داشت
رای آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری نسبت به دوره اول رویش خواهد داشت. رای آوری آقای روحانی در سال 96 به عوامل و مولفه هایی بستگی دارد که از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی است. در سال 92 شناخت عمومی از آقای روحانی کم بود و برنامه ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی تنها مولفه شناساننده او به مردم محسوب می شد. البته نباید فراموش کرد که حمایت اجماعی اصلاح طلبان از او نیز مولفه موثری در رای آوری آقای روحانی بود. با گذشت چهار سال از زمانی که آقای روحانی شعار ها و برنامه هایش را به مردم اعلام کرده، مردم قوت …

رای روحانی در سال 96 رویش خواهد داشت

رای آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری نسبت به دوره اول رویش خواهد داشت. رای آوری آقای روحانی در سال 96 به عوامل و مولفه هایی بستگی دارد که از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی است. در سال 92 شناخت عمومی از آقای روحانی کم بود و برنامه ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی تنها مولفه شناساننده او به مردم محسوب می شد. البته نباید فراموش کرد که حمایت اجماعی اصلاح طلبان از او نیز مولفه موثری در رای آوری آقای روحانی بود. با گذشت چهار سال از زمانی که آقای روحانی شعار ها و برنامه هایش را به مردم اعلام کرده، مردم قوت …
رای روحانی در سال 96 رویش خواهد داشت

“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است

“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است
غلامرضا انصاری عضو حزب اتحاد ملت در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به انتخابات 96 اظهار داشت: حسن روحانی قطعا در هر شرایطی، کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات 96 است. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع اصلاح طلبان نسبت به حمایت احتمالی اصولگرایان از روحانی چیست گفت: آنچه برای اصلاح طلبان از اهمیت برخوردار است، شرایط و مصلحت عمومی کشور بوده و بهترین گزینه برای افرادی که دغدغه امنیت ملی را دارند، در شرایط موجود، که هنوز رادیکالیسم و …

“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است

غلامرضا انصاری عضو حزب اتحاد ملت در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به انتخابات 96 اظهار داشت: حسن روحانی قطعا در هر شرایطی، کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات 96 است. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع اصلاح طلبان نسبت به حمایت احتمالی اصولگرایان از روحانی چیست گفت: آنچه برای اصلاح طلبان از اهمیت برخوردار است، شرایط و مصلحت عمومی کشور بوده و بهترین گزینه برای افرادی که دغدغه امنیت ملی را دارند، در شرایط موجود، که هنوز رادیکالیسم و …
“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است

خبر جدید