نمایش فیلم مستند «A157» در جشنواره فیلم «داکیومنت آرت» آلمان

نمایش فیلم مستند «A157» در جشنواره فیلم «داکیومنت آرت» آلمان
فیلم مستند «A157» محصول سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم مستند «داکیومنت آرت» آلمان به نمایش درمی آید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم مستند «A157» به کارگردانی بهروز نورانی پوراز تولیدات «مرکز مستند سوره» وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند «داکیومنت آرت» کشور آلمان نمایش داده می شود. این جشنواره مختص فیلمسازان جوان است و فیلم انتخاب شده باید جزو پنج فیلم اول کارگردان باشد. مستندهای کوتاه و بلند می توانند در این جشنواره شرک …

نمایش فیلم مستند «A157» در جشنواره فیلم «داکیومنت آرت» آلمان

فیلم مستند «A157» محصول سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم مستند «داکیومنت آرت» آلمان به نمایش درمی آید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم مستند «A157» به کارگردانی بهروز نورانی پوراز تولیدات «مرکز مستند سوره» وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند «داکیومنت آرت» کشور آلمان نمایش داده می شود. این جشنواره مختص فیلمسازان جوان است و فیلم انتخاب شده باید جزو پنج فیلم اول کارگردان باشد. مستندهای کوتاه و بلند می توانند در این جشنواره شرک …
نمایش فیلم مستند «A157» در جشنواره فیلم «داکیومنت آرت» آلمان

دانلود مستقیم تلگرام فارسی