گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه نوشیدنی های گرم (HOBEX)

گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه نوشیدنی های گرم (HOBEX)
نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های گرم، صنایع و تجهیزات وابسته (HOBEX) با حضور برندهای مختلف نوشیدنی قهوه، چای و دمنوش برگزار شد.

گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه نوشیدنی های گرم (HOBEX)

نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های گرم، صنایع و تجهیزات وابسته (HOBEX) با حضور برندهای مختلف نوشیدنی قهوه، چای و دمنوش برگزار شد.
گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه نوشیدنی های گرم (HOBEX)