توضیحات اسنپ در خصوص مسیریاب ویز (Waze)

توضیحات اسنپ در خصوص مسیریاب ویز (Waze)
بر اساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویس های اینترنتی حمل ونقل از تاریخ ۳۰ آبان موظف به منع استفاده از مسیریاب ویز (Waze) شدند.
پول نیوز  –  بر اساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویس های اینترنتی حمل ونقل از تاریخ ۳۰ آبان موظف به منع استفاده از مسیریاب ویز (Waze) شدند. سامانه هوشمند حمل ونقل اسنپ توضیحات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی در این خصوص ارائه می دهد.
• دستگاه قضایی کشور کلیه سرویس های اینترنتی حمل ونقل را موظف کرده است از ساعت ۲۴ روز ۳۰ آبان ارائه خدمات به رانندگانی که در سفرهای خود از مسیریاب ویز استفاده می کنند خودداری نمایند و این دستور شامل همه سرویس های اینترنتی درخواست خودرو می شود.
• بنا بر این دستور، ارائه خدمات از سمت اسنپ به هم راهانی که این اپلیکیشن مسیریاب را در گوشی خود نصب دارند، غیرقانونی است.
• لازم به توضیح است که اسنپ هیچ گاه نقض حریم خصوصی کاربرانش را در دستور کار ندارد، و تنها تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. در عین حال کاربران اسنپ نیز طبق قوانین عضویت در این سامانه پذیرفته اند که متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و …

توضیحات اسنپ در خصوص مسیریاب ویز (Waze)

بر اساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویس های اینترنتی حمل ونقل از تاریخ ۳۰ آبان موظف به منع استفاده از مسیریاب ویز (Waze) شدند.
پول نیوز  –  بر اساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویس های اینترنتی حمل ونقل از تاریخ ۳۰ آبان موظف به منع استفاده از مسیریاب ویز (Waze) شدند. سامانه هوشمند حمل ونقل اسنپ توضیحات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی در این خصوص ارائه می دهد.
• دستگاه قضایی کشور کلیه سرویس های اینترنتی حمل ونقل را موظف کرده است از ساعت ۲۴ روز ۳۰ آبان ارائه خدمات به رانندگانی که در سفرهای خود از مسیریاب ویز استفاده می کنند خودداری نمایند و این دستور شامل همه سرویس های اینترنتی درخواست خودرو می شود.
• بنا بر این دستور، ارائه خدمات از سمت اسنپ به هم راهانی که این اپلیکیشن مسیریاب را در گوشی خود نصب دارند، غیرقانونی است.
• لازم به توضیح است که اسنپ هیچ گاه نقض حریم خصوصی کاربرانش را در دستور کار ندارد، و تنها تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. در عین حال کاربران اسنپ نیز طبق قوانین عضویت در این سامانه پذیرفته اند که متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و …
توضیحات اسنپ در خصوص مسیریاب ویز (Waze)